Handelsbetingelser

Følgende salgs-og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer, som afgives til Magnocare,
CVR. Nr. 21569690 via fjernkommunikation eller uden for sælgers faste forretningssted (f.eks. via hjemmeside, telefonisk, på messer eller salgsudstillinger).

Alle aftaler er undergivet dansk lovgivning ved sælgers hjemting.

Sælger er Magnocare, Birkerød Kongevej 94, 3460 Birkerød, CVR. Nr. 21569690,
telefon + 45 2924 5099, webmail mail@magnocare.dk, webadresse www.magnocare.dk

Køber er:
1) ”forbruger”  ved salg, hvor køber hovedsageligt handler uden for sit erhverv (det vil bl.a. sige ved salg til ”private” ved fjernsalgsaftaler, hvorved forstås en aftale (I) , som enten a) indgås ved brug af kommunikation, der foregår, uden at forbrugeren og sælger mødes fysisk (fjernkommunikation), det vil bl.a. sige salg via internet eller telefon og b) indgås som led i et system af fjernsalg, som drives af sælger eller (II) en aftale, som indgås uden for sælgers forretningssted, det vil bl.a. sige salg på messe, udstilling, forbrugerens bopæl, arbejdsplads eller andet sted uden almindelig adgang.

2) ”erhvervsdrivende” ved salg, hvor køber indgår aftalen som led i sit erhverv uanset kommunikationsmiddel og sted. Alle salg til kunder med CVR anses som salg til erhvervsdrivende.

For salg til forbrugere henvises navnlig til lov om forbrugeraftaler (med klageadgang til Forbrugerklagenævnet), kapitlet om forbrugerkøb i lov om køb (herunder om varens kontraktsmæssighed og købelovens mangelsregler), lov om markedsføring og lov om internethandel.

For salg til erhvervsdrivende henvises navnlig til lov om køb (undtaget kapitlet om forbrugerkøb) og lov om markedsføring.

Alle priser er oplyst i DKK inklusive dansk moms (25%) og omkostninger til transaktion (betalingsgebyrer) og ekspedition. Forsendelsesomkostninger debiteres separat.

Enhver skriftlig kommunikation mellem sælger og køber sker elektronisk.

Enhver aftale er kun bindende for sælger, når sælger har meddelt skriftlig bekræftelse.


Levering sker ved sælgers valg ved forsendelse af varen til forbrugerens adresse med enten fragtfirma eller post.

Salgsprisen for varen indeholder alle omkostninger til ekspedition og transaktionsgebyrer. Forsendelsesomkostninger debiteres separat.

Levering af varen vil ske hurtigst muligt inden for 2-5 hverdage. Ekspeditionstiden kan forlænges i tilfælde af forsinkelser fra leverandører og berettiger ikke til reklamation. Sælger giver køber skriftlig meddelelse herom.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Relevant oplysning om varens funktionalitet, brugsanvisning og eventuelt vaskeanvisning mv. følger varen.

Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen ved fortrydelsesret i overensstemmelse med lov om forbrugeraftaler. Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden 14 dage efter at have fået varen i sin fysiske besiddelse (levering) ved afgivelse af en utvetydig erklæring give sælger meddelelse herom. Forbrugeren skal senest 14 dage efter at have givet sælger meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten afsende eller aflevere varen til sælger. Forbrugeren afholder selv alle udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen og bærer risikoen for forsendelsen. Forbrugeren hæfter for forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.  Varen må således ikke være taget i brug. Fortrydelsesretten er følgeligt ikke videregående end den undersøgelse og besigtigelse af varen, som forbrugeren kan udøve i en fysisk butik. Sælger tilbagebetaler varens pris eksklusiv fragt, modtaget fra forbrugeren, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om forbrugerens beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Tilbagebetaling sker under anvendelse af samme betalingsmiddel, som forbrugeren har benyttet til den oprindelige transaktion.

Forbrugeren accepterer, at sælger uanmodet må kontakte forbrugeren i salgsfremmende øjemed, idet forbrugeren samtidigt erklærer at være interesseret i at modtage oplysning fra sælger om produkter, tilbud, invitationer mv.

Specielt for salg til erhvervsdrivende
For salg, der ikke sker via sælgers hjemmeside, henvises til individuelle aftaler.

Et hvert salg til købere under brug af CVR. Nr. anses som handelskøb/salg til erhvervsdrivende.