Magnetfelterne reparerer ikke, men understøtter derimod kroppens selvhelbredende kræfter.

Sygelig celle

Ændring af ionstrøm indtil cellen er ude af funktion

Transformation efter påføring/behandling

Regenereret celle

Cellefunktion i sund balance

Sund celle

Normal balance mellem Ka- og Na- ioner = balance

Magnet- terapi kan…

> Forbedrer iltoptagelsen

> Fjerner affaldsstoffer (kuldioxid)

> Forbedrer blodcirkulationen

> Reducerer muskelspændinger og forstrækninger

> Afhjælper muskeltræthed

> Afhjælper muskeltræthed

> Afhjælper blod- og væskeansamlinger/ ødemer

> Lindrer smerter

> Normaliserer cellernes stofskifte

> Får kroppen til at slappe af

> Kan have en forebyggende effekt på degenerative og ikke-degenerative sygdomstilfælde

> Fremmer helingsprocesser

Hvordan virker det?

Såvel teori samt videnskabelige studier bag MagnoFlex magnetterapi er baseret på den fysiske teori: Hall-Effekten.

Hæmoglobin består af magnetisk ladet partikler. Når NatriumChlorid, (NaCl), også kaldet salt, opløses i vand, opdeler saltmolekylet sig i 2 partikler, hhv. en positiv ladet ion (Na+) og en negativ ladet ion (Cl-). På samme vis består blodet i kroppen af en mængde magnetisk ladet ioner, f.eks. K+ og Cl-.

Før magnetfeltbehandling

Dårlig blodcirkulation

Her kan du tydeligt se de røde blodceller, der hænger sammen

Efter magnetfeltbehandling

Forbedret blodcirkulation

1 dag efter behandlingen
Blodcellerne polariseres igen og kan optage mere ilt

Elektrisk ladet ioner
Elektrisk ladet atomer er lig med ioner. De findes i vores blod og er påvirkelig over for magnetfelter. Når et magnetisk felt påvirker hhv. negative og positive ladet ioner, vil de oftest trækkes mod det modsatte ladet felt – nordpol(+) og sydpol(-).

Cirkulær magnetterapi
Magnoflex magneten består af cirkulære magnetiske ladet felter, hhv. + og -. Illustrationen viser vores patenterede cirkulær magnetterapi, der altid vil påvirke ioneners flow optimal, uanset hvilken retning blodåren løber.

Optimeret og øget blodgennemstrømning
Optimeret blodgennemstrømning forekommer når ionerne skiftevis passerer nord- og sydpoler (+/-), da ionerne hhv. tiltrækkes og frastødes af de cirkulære magnetfelter, hvilket kan medvirke til forøget transport af ioner – dog ikke forøget blodtryk.

Menneskets blodkar er forholdsvis elastiske, hvorfor blodkarrenes vægge kan udvides når der skabes en forbedret blodgennemstrømning. Dette giver ionerne mulighed for at øge sin blodtransport gennem de nu udvidede blodkar. 

 

 

Magnetterapiens indvirkning på vores sundhedstilstand

Livets store hemmelighed ligger gemt bag bipolariteten. Alt sundt menneskeligt liv på jorden er bipolært.

Der kan opstå sygdomme, såfremt energien ikke flyder normalt, og der kan opstå disharmoniske svingninger i de enkelte celler og organer. Mange sygdomme opstår som en følge af forkerte, disharmoniske svingninger, altså en depolarisering, som kan føre til en forkert styring af kemiske processer.

Enhver forstyrrelse af den bipolære ligevægt kan betyde begyndelsen på en sygdom. Her opstår netop muligheden for at overvinde sygdommen ved overførsel af bipolaritet.

Den neutrale tilstand, midterstillingen, er den stilstand, som vi stræber efter for at forblive eller blive sund. Derfor kaldes helsemidler også remedier (tilbage til midterstillingen). Naturen søger altid mod en neutral tilstand.

Der består for eksempel en polaritet i selve tarmslimhinden, men også over for andre mikrobakterielle stammer. En sund tarmflora betyder også ligevægtige kraftfelter med udlignende polaritet.

Dette er også tilfælde i alle organsystemer med blodgennemstrømning. Ved en svaghed i et kompenserende kraftfelt, fører dette til en forskydning i polariteten og fører til vækst i bestemte kimtyper og benævnes infektion. Polariteten i cellen er forskudt i retning af en betændelsestilstand.

Polaritet er forudsætningen for funktionen af kroppens modstandskraft.

Magnetfelter viser en forunderlig mangfoldighed af terapeutiske virkninger, der ikke alene kan anvendes i behandling af sygdomme men også i forbindelse med forebyggelse. Ved enhver form for magnetfeltterapi bliver kroppens celler påvirket og producerer mere energi. Dette er også en af de effekter, som helingsprocesser søger at opnå.
Opbygningen af hormoner kræver et forbedret iltoptag som også medfører en åbning af kapillærerne. Det forbedret iltoptag medvirker en genopladning, stimulering og harmonisering af bio-systemet.

Undersøgelser viser, at bipolariteten i MAGNOFLEX®-magnetfolien inden for kort tid forøger blodgennemstrømningen.

MAGNOFLEX®--magnetfolien er opbygget med vekselmagneter, således at der altid ligger en sydpol ved siden af en nordpol. Magnetiseringen forløber radialt med vekslende polaritet (propelmagneter).

Fordelen ved den vekselpolære magnetfolie er den koncentrerede opbygning/placering af polerne. Denne sørger for, at blodkarrene påvirkes. Ved disse bipolære magnetfolier behøver patienten ikke at gøre sig overvejelser om, hvilken pol man ønsker at anvende.

Bipolære vedvarende magneter er fuldstændig fri for ioniserende stråling. De udsender overhovedet ingen form for stråling, således at der ikke frigøres noget energifelt fra dem. Ydermere har vedvarende magnetfelter en katalytisk virkning.

Herved bliver elektrisk nedbrudte / degenererede celler langsomt opladet på ny, således at den statiske ligevægt mellem kalium- og natriumioner på begge sider af cellemembranen genopstår tidligere, end dette ville have været tilfældet uden magnetfelt. I henhold til den nuværende viden på området er de vedvarende magneter, som her anvendes, den eneste strålingsfrie magnetterapiform.

Det skal bemærkes, at magnetisme som terapiform først bliver fuldt virkningsfuld over tid og således ikke fra dag til dag.

Bipolære egenskaber er livets svingningsproces i levende organismer. De giver den polaritet, som er behjælpelig med eller nødvendig for sundhed og/eller helbredelse.
Følgende personer bør alene benytte magnetfelt-produkterne efter godkendelse fra læge:

1. Personer med pacemaker eller andre elektroniske hjælpemidler.
2. Personer med tarm- og mavesårsblødning.
3. Kvinder under graviditet.

Det bemærkes at menstruationsblødninger kan blive kraftigere.

Plastickort med magnetstribe kan tage skade af magnetfelter.