LEVERINGSTID 2-5 HVERDAGE 2 ÅRS REKLAMATIONSRET
Dine indkøb00,00 DKK

0

Hvad er magnetterapi?

Grundlæggende drejer magnetfeltterapi sig om, at kroppen tilføres mere energi. Behandling med magnetfelter kan blandt andet medvirke til at forbedre kroppens iltoptagelse, øge blodcirkulationen, forbedre kredsløbshastigheden, opløse smerteblokader og minimere muskelspændinger. Magnetfelterne reparerer ikke, men understøtter derimod menneskets selvlægende kræfter. 

Såvel teori samt videnskabelige studier bag MagnoFlex magnetterapi er baseret på den fysiske teori: Hall-Effekten
Hæmoglobin består af magnetisk ladet partikler. Når NatriumChlorid, (NaCl), også kaldet salt, opløses i vand, opdeler saltmolekylet sig i 2 partikler, hhv. en positiv ladet ion (Na+) og en negativ ladet ion (Cl-). På samme vis består blodet i kroppen af en mængde magnetisk ladet ioner, f.eks. K+ og Cl-.

Elektrisk ladet ioner
Elektrisk ladet atomer er lig med ioner. De findes i vores blod og er påvirkelig over for magnetfelter. Når et magnetisk felt påvirker hhv. negative og positive ladet ioner, vil de oftest trækkes mod det modsatte ladet felt – nordpol(+) og sydpol(-).

Cirkulær magnetterapi
Magnoflex magneten består af cirkulære magnetiske ladet felter, hhv. + og -. Illustrationen viser vores patenterede cirkulær magnetterapi, der altid vil påvirke ioneners flow optimal, uanset hvilken retning blodåren løber.

Optimeret og øget blodgennemstrømning
Optimeret blodgennemstrømning forekommer når ionerne skiftevis passerer nord- og sydpoler (+/-), da ionerne hhv. tiltrækkes og frastødes af de cirkulære magnetfelter, hvilket kan medvirke til forøget transport af ioner – dog ikke forøget blodtryk.

Menneskets blodkar er forholdsvis elastiske, hvorfor blodkarrenes vægge kan udvides når der skabes en forbedret blodgennemstrømning. Dette giver ionerne mulighed for at øge sin blodtransport gennem de nu udvidede blodkar.

Magnetfelter påvirker ionerne
Den fysiske teori, HALL-effekten, indtræder når elektriske ladet partikler bevæger sig vinkelret henover et magnetisk ladet felt. De positive samt negative ladet ioner vil hhv. blive tiltrukket eller frastødt magnetfelter, hvorfor de adskiller sig fra hinanden (se illustration). De røde pille indikerer en magnetisk retning.

Ved at gøre brug af cirkulære magnetterapi som MagnoFlex, vil man kunne udsætte ionerne for skiftevis nord og sydpoler når en blodåre passerer magnetfelterne. Når de negative ladet samt positive ladet ioner vil blive udsat for hhv. nord og syd poler, vil de løbende blive frastødt og/eller tiltrukket,

  
   
Ingen varer fundet