LEVERINGSTID 2-5 HVERDAGE 2 ÅRS REKLAMATIONSRET
Dine indkøb00,00 DKK

0

Bipolaritet

Grundlæggende drejer magnetfeltterapi sig om, at kroppen tilføres mere energi. Behandling med magnetfelter kan blandt andet medvirke til at forbedre kroppens iltoptagelse, øge blodcirkulationen, forbedre kredsløbshastigheden, opløse smerteblokader og minimere muskelspændinger. Magnetfelterne reparerer ikke, men understøtter derimod menneskets selvlægende kræfter. 

Bipolaritet er hemmeligheden bag livet

Livets store hemmelighed ligger gemt bag bipolariteten. Alt sundt menneskeligt liv på jorden er bipolært.

På alle livets områder er vi undergivet loven om svingningen mellem to poler – pluspolen og minuspolen. Alt, hvad der svinger mellem gensidige modsætninger, altså mellem plus og minus, opnår energi og dermed livskraft. Dette begynder med atomet, hvor vi finder den positivt ladede kerne, som adskiller sig fra den negativt ladede ring af elektroner. Dette fortsætter ud i universets uendelige vidder, som er fyldt med lys og andre svingninger. Materie og energi forholder sig polært til hinanden.

Vekselvirkningen mellem den positivt ladede atomkerne og de negativt ladede elektroner er baggrunden for alle livets forskellige fremtrædelsesformer; man kan sige, at den er grundlaget for alt. Men enhver tilstandsform har sin egen polaritet. Vi genfinder således bipolariteten såvel overalt i kosmos som i enhver celle i vores krop.

På japansk benævnes minuspolen yin-kyoto oh pluspolen yan-kyoto.

I vores krop har vi ligeledes plus-og minuspol, hvilket fører til kropsenergi. Undersøgelser viser, at kropsenergien styres gennem to kontaktsystemer. Det ene system styrer dagsaktiviteten og det andet system styrer nataktiviteten.

Der kan opstå sygdomme, såfremt energien ikke flyder normalt og der opstår disharmoniske svingninger i blokader i de enkelte celler og organer. Mange sygdomme opstår som en følge af forkerte, disharmoniske svingninger, altså en depolarisering, som kan føre til en forkert styring af kemiske processer.

Enhver forstyrrelse af den bipolære ligevægt kan betyde begyndelsen på en sygdom.

Her opstår netop muligheden for at overvinde sygdommen ved overførsel af bipolaritet.

Den neutrale tilstand, midterstillingen, er den stilstand, som vi stræber efter for at forblive eller blive sund. Derfor kaldes helsemidler også remedier (tilbage til midterstillingen). Naturen søger altid mod en neutral tilstand.

Der består for eksempel en polaritet i selve tarmslimhinden, men også over for andre mikrobakterielle stammer. En sund tarmflora betyder også ligevægtige kratfelter med udlignende polaritet.

Dette er ikke alene tilfældet i tarmen, men i alle organsystemer med blodgennemstrømning. Så snart der opstår en svaghed i et kompenserende kraftfelt, fører dette til en forskydning i polariteten, hvilket igen fører til vækst i bestemte kimtyder og benævnes infektion.

En bakteries eller et kims kraftfelt kan opstå på grund af ophobningen af neutralitet gennem forstyrrelse af en polaritet.

En infektion er oftest følgen af en forstyrret polaritet. Polariteten i cellen er forskudt i retning af en betændelsestilstand.

En naturlig helingsproces med genopbygning af den naturlige polaritet kan aldrig gennemtvinges ved brug af antibiotika men derimod alene ved en forstærkning af polariteten. Polariteten er forudsætningen for funktionaliteten af kroppens modstandskraft.

Magnetfelter viser en forunderlig mangfoldighed af terapeutiske virkninger, der ikke alene kan anvendes i behandling af sygdomme men også i forbindelse med forebyggelse. Ved enhver form for magnetfeltterapi bliver kroppens celler påvirket og producerer mere energi. Dette er også en af de effekter, som helingsprocesser søger at opnå.

For det første kræver et forbedret iltoptag opbygningen af hormoner, for det andet følger en åbning af kapilarerne af forøgelsen af blodtilførslen. Dette medfører en selvexcitation/genopladning, stimulering og harmonisering af bio-systemet.

Det har ved undersøgelser vist sig, at bipolariteten i MAGNOFLEX®-magnetfolien inden for kort tid forøger blodgennemstrømningen.

En af de ældste former for polaritet er den enpolede flademagnet. Hver side af denne type magnet består af en eneste pol. I den videre udvikling blev der udviklet magneter med vekslende felter med minus-og pluspoler. Den runde konstruktion opstod i forsøget på at skabe vekslende poler, som afdækker et større antal af vinkler.

Når et menneske har nået det punkt, hvor kroppen mangler såvel positiv som negativ energi, skal begge poler anvendes samtidigt. Denne harmoniserende tilstand har større virkning, eftersom de positive resultater opnås gennem en optimal polaritet.

MAGNOFLEX®--magnetfolien er opbygget med vekselmagneter, således at der altid ligger en sydpol ved siden af en nordpol. Magnetiseringen forløber radialt med vekslende polaritet (propelmagneter).

Fordelen ved den vekselpolære magnetfolie er den koncentrerede opbygning/placering af polerne. Denne sørger for, at blodkarrene påvirkes. Ved disse bipolære magnetfolier behøver patienten ikke at gøre sig overvejelser om, hvilken pol man ønsker at anvende.

Bipolære vedvarende magneter er fuldstændig fri for ioniserende stråling. De udsender overhovedet ingen form for stråling, således at der ikke frigøres noget energifelt fra dem. Ydermere har vedvarende magnetfelter en katalytisk virkning.

Herved bliver elektrisk nedbrudte / degenererede celler langsomt opladet på ny, således at den statiske ligevægt mellem kalium- og natriumioner på begge sider af cellemembranen genopstår tidligere, end dette ville have været tilfældet uden magnetfelt. I henhold til den nuværende viden på området er de vedvarende magneter, som her anvendes, den eneste strålingsfrie magnetterapiform.

Det skal bemærkes, at magnetisme som terapiform først bliver fuldt virkningsfuld over tid og således ikke fra dag til dag.

Bipolære egenskaber er livets svingningsproces i levende organismer. De giver den polaritet, som er behjælpelig med eller nødvendig for sundhed og/eller helbredelse.

  
   
Ingen varer fundet